Statistiky míry přežití rakoviny prsu podle stadia

Statistiky míry přežití rakoviny prsu podle stadia

rakovina prsu je běžným typem rakoviny. Obvykle to ovlivňuje ženy, ale může se také vyskytnout u mužů. V minulosti to bylo téměř vždy fatální. Díky lékařskému pokroku však většina lidí s včasnou diagnózou může dostávat účinnou léčbu záchranu života..

Podle American Cancer Society (ACS) však 90% lidí, kteří dostávají diagnózu rakoviny prsu, bude žít nejméně dalších 5 let. To zahrnuje všechny typy rakoviny prsu v jakékoli fázi diagnostiky.

více než 3,1 milionu žen v USA má v anamnéze rakovina prsu. Pokroky v léčbě pomáhají zlepšovat míru přežití a kvalitu života lidí žijících s rakovinou prsu. V USA je průměrný věk při diagnostice 61 let. Muži obvykle dostávají diagnózu mezi věkem 60–70 let.

Přijetí diagnózy rakoviny prsu může být náročné. Někteří lidé se mohou cítit ohromeni a mít pocit nereálnosti nebo necitlivosti, zatímco vědí, že potřebují rozhodovat. Jaké jsou jejich šance na přežití. Při zvažování těchto statistik si vzpomeneme na následující body:

 • Čísla ukazují průměrný zážitek všech s diagnózou, nikoli jednotlivé případy.
 • Čísla často ukazují, že určité procento z Lidé budou žít nejméně 5 let, ale mnoho lidí žije mnohem déle. Sazby.
 • Odhady se nerozlišují mezi typy rakoviny. Některé rakoviny rostou pomaleji a zvyšují šanci na efektivní léčbu. Ostatní mohou být obtížné diagnostikovat až do pozdějších fází, kdy je těžší léčit. , v úvahu.

  Celková průměrná 5letá míra přežití u lidí s invazivní rakovinou prsu je podle Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) 90%. Invazivní rakovina prsu je jakákoli rakovina, která se již nebo se pravděpodobně rozšíří. % šance na život nejméně dalších 5 let, pokud osoba obdrží diagnózu před rozšířením rakoviny. Podle ASCO dostává 62% všech lidí diagnózu v této fázi. Nebo více.

  vzdálené: také známý jako metastatický rakovina prsu, pokud se rakovina šíří do jiných orgánů, jako jsou plíce nebo játra, existuje 27% celková šance na život nejméně dalších 5 let. V této fázi dostává diagnózu přibližně 6% lidí. Statistiky také předpovídají, že na rakovinu prsu bude 42 260 úmrtí, z nichž 41 760 bude ženy a 500 bude muži. rakoviny prsu se vyvíjí u mužů. Bílí muži mají 100krát nižší šanci mít rakovinu prsu než bílé ženy. Riziko je 70krát nižší u černých mužů ve srovnání s černými ženami. Výsledkem je, že pětiletá statistika přežití pro muže je o něco nižší než u žen:

 • Lokalizovaná rakovina: 100%
 • Regionální: 75–87%
 • Vzdálené: 25%

Celková míra přežití u mužů je 84%.

Dozvíte se více o rakovině prsu mužů.

10leté míry přežití

V průměru, 83% lidí, kteří dostávají diagnózu rakoviny prsu, žijí po dobu 10 let nebo déle.

Pro toto je k dispozici méně statistik nebo podrobností Období. bude shromažďovat informace o tom, jak daleko se rakovina rozšířila a jaký typ rakovinných buněk je přítomen.

Tyto faktory ovlivní způsob AC rakoviny T a jak to bude reagovat na různé typy léčby. Nádor

 • Pokud se rozšířil do blízkých tkání nebo lymfatických uzlin
 • Pokud je rakovina přítomna v jiných částech těla
 • Existují různé způsoby přiřazení fáze rakovině, ale všichni popisují, kolik těla to ovlivnilo.

  Obecně, tím méně se rozšířil, tím snazší je léčit. Stadium rakoviny prsu při diagnostice je jedním z nejdůležitějších faktorů při předpovídání míry přežití. Další informace najdete zde. in situ nebo invazivní. Mohou také popsat rakovinu podle místa, kde začíná.

  in situ

  Toto je rakovina, která se nerozšíří. Je také známá jako rakovina fáze 0.

  V budoucnu se může nebo nemusí šířit. Lékař často doporučí léčbu, protože nevědí, které případy se rozšíří. Duktální karcinom in situ je běžným příkladem tohoto typu.

  Toto je rakovina, která se začala šířit do jiných oblastí prsu. Invazivní duktální karcinom je nejčastější formou rakoviny prsu. Začíná v mléčných kanálech a pohybuje se do okolní tkáně. Tyto typy ovlivňují žlázy, které produkují mléko. Obvykle to nezahrnuje hrudku. To ztěžuje diagnostiku. V přibližně 1 ze 3 případů dojde k diagnóze v pozdějších stádiích, což ztěžuje účinnou léčbu. Jak velký je rozdíl mezi rakovinnými buňkami jednotlivce a jejich zdravými buňkami. To také ukazuje, jak rychle se zdá, že rakovinné buňky rostou. Proteiny a hormony

  Některé proteiny a hormony v těle mohou ovlivnit výhled člověka. Znalost stavu HER2 a status hormonu rhino gold gel přísady receptoru člověka může pomoci lékaři doporučit správnou léčbu. To může zvýšit šanci na šíření, růst nebo opakování rakoviny. To znamená, a oni navrhují léčebný plán, který to bere v úvahu. pěstování a šíření. Znalost stavu hormonálního receptoru člověka může ovlivnit jejich možnosti léčby a výhled. : Léky, které se zaměřují na estrogen, progesteron nebo HER2, mohou pomoci.

  Prozatím to může ztěžovat léčbu těchto typů. Vědci však hledají terapie s účinnou odpovědí..

  Jedním ze způsobů, jak detekovat změny prsu, které mohou vyžadovat léčbu, je účast na pravidelném screeningu. 40 let. Ženy s průměrným rizikem by měly mít mamogram každé 2 roky od 50–74 let. Situace se bude lišit pro každou osobu. Lékař může jednotlivci pomoci vypracovat plán, který jim vyhovuje. Účinná léčba obvykle znamená delší výhled.

  • Rakovina prsu
  • Rakovina/onkologie
  • Zdraví/gynekologie žen
  nuovi metodi statistici promettono "risultati più affidabili"
  Co vědět o balanitidě
  Close
  Categories
  Navigation
  Close

  Close

  Categories